SANERING

Vad är sanering?

Begreppet är i folkmun oftast kopplat till något som luktar illa eller ser otäckt ut. Vi som jobbar i branschen har en annan uppfattning. Nedan ser du exempel på vad vi ofta stöter på:


- brandsanering
- vattenskador
- mögel
- skadedjur
- kemikalier
- kroppsvätskor/smittorisker
- misärsanering
- olja
- asbest
- PCB
- fasadtvättning
- betongarbeten (håltagning, bilningsarbeten)
- krypgrundsarbeten
- installation avfuktare eller trygghetsvakten

 

En saneringstekniker ska alltid utrustas med godkänd skyddsutrustning som anpassas till de uppdrag vi får. En asbestsanering kräver en helt annan utrustning än tex arbete med kemikalier och det är alltid lika viktigt att skydda sin omgivning, som att man skyddar sig själv. Om kemikalier luktar illa vidtar vi människor automatiskt åtgärder men om lukten saknas är vi ofta inte lika medvetna eller nyfikna om dess risker. Vissa medel ska man inte transportera tillsammans eller förvara i samma utrymme då det kan uppstå farliga reaktioner.

Hur många av oss har utfört något byggarbete i sitt hem och snutit sig i näsan där pappret blivit färgat? Eller slipat tapet och spackel när man renoverar vardagsrummet och hela ansiktet är fullt med damm? Samma damm hamnar i lungorna och det är i längden inte så bra.

Riskerna med asbest är idag känt men tyvärr fuskas det mycket och man har trots den risk det innebär dålig respekt för materialet. Utan att gå alltför djupt in på det rekommenderar vi alla att alltid skicka in material på analys om man misstänker asbest i materialet. I stora delar av världen är det fortfarande tillåtet att använda och det kan mycket väl finnas i material som importeras från dessa länder, tex kakel eller klinkers.  Att sanera asbest som yrkesman kräver tillstånd och arbetsmiljöverket har ett stort regelverk för detta.

Precis som att man anlitar en snickare, målare, svetsare eller vad de nu må vara bör man ta kontakt med en saneringsfirma när det krävs.

 

Hur jobbar vi?

För oss är bland annat en daglig kommunikation nyckeln till ett bra resultat. Det ska vara kunden som sätter ramarna för hur projektet utformas och det är den visionen vi som företag följer. Att ge tips och råd på vägen är alltid bra och ju mer projektkännedom en hantverkare har desto bättre resultat blir det. Våra snickare följer den standard som vi har i Sverige och i takt med att olika byggtekniska regler förändras har vi uppdaterade projektledare som lägger upp arbetet så att kunden får det som man ska kunna förvänta sig av proffsiga byggare.

Vi jobbar enligt ett kvalitetsledningssystem som liknar ISO 9001 och därigenom går vi alltid efter checklistor och gör våra egenkontroller.

Vad kostar vi?

Vi följer marknadens prissättning och man kan välja att gå löpande mot byggdagbok, få ett fast pris, eller jobba mot ett budgetpris. Vi lämnar sällan fasta priser på hälsofarlig sanering då man i första hand ska följa regelverket som finns men också fokusera på säkert arbete. Men, som i allt annat utgår vi alltid från det som passar bäst för den enskilda kunden och dess projekt. Är du företag med en slutkund skickar vi fakturor med omvänd byggmoms, är du privatperson hjälper vi till med ROT-avdraget. Vi lämnar alltid garantier enligt leverantörernas rekommendationer.

Vilka jobbar vi med?

Vi har ett stort kontaktnät med mycket duktiga företag omkring oss. Väljer man att jobba med oss så väljer man automatiskt våra partners, både vad gäller leverantörer och underentreprenörer. På detta sätt vet vi att vi alltid levererar samma kvalité, oavsett uppdrag.

Var är vi verksamma?

Vi jobbar med bygg och sanering i hela Skaraborg men är öppna för att åka längre om så önskas.